U Šibeniku je održan 6. susret gradonačelnika i poduzetnika, u organizaciji Udruge gradova i časopisa Lider, a namijenjen lokalnoj upravi i samoupravi, poduzetnicima koji posluju s gradovima i općinama, direktorima i voditeljima komunalnih poduzeća, tvrtkama iz turističkog sektora i financijskom sektoru.

Konferenciji su prisustvovali gradonačelnik Čazme Dinko Pirak, ujedno i predsjednik Nadzornog odbora Udruge gradova, direktor Komunalija d.o.o. Čazma, Ivan Beljan i tvrtke Čaplin, Želimir Curiš. Raspravljalo se o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom, reformi sustava vodnog gospodarstva, korištenju sredstava iz fondova Europske Unije, poreznoj politici i regionalnom razvoju.

Konferenciji su prisustvovali ministar zaštite okoliša i prirode, Mihael Zmajlović i potpredsjednik Vlade RH, Branko Grčić. Ministar Zmajlović govorio je o realizaciji ciljeva u gospodarenju otpadom. Otpad, koji je važno gospodarsko pitanje, vidi kao priliku za otvaranje novih radnih mjesta kroz izgradnju 13 centara za zbrinjavanje i obrađivanje otpada. Hrvatska do kraja 2018. godine mora uvesti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom, a ministar je naglasio da su već do sada gradovi i općine napravili mnogo. Istaknuo je da je potrebno educirati građane o razdvajanju otpada, što je ujedno i najteže.

Potpredsjednik Vlade Grčić predstavio je reformu sustava regionalnog razvoja RH i elemente porezne reforme. Kroz mjere Vlade lokalnim jedinicama planira se kompenzirati dio sredstava koje će izgubiti izmjenama Zakona o porezu na dohodak. Na taj način, gradovima će se usmjeriti sav prihod od kamata na štednju. Također, pozvao je gradonačelnike i poduzetnike na povećanu aktivnost na natječajima za EU sufinanciranje.

U sklopu susreta održana je sjednica Predsjedništva Udruge gradova i redovna godišnja sjednica Skupštine na kojoj se najviše raspravljalo o položaju i perspektivi lokalne samouprave te regionalnom razvoju Republike Hrvatske, u sklopu predložene porezne reforme. Ujedno, Udruga je podnijela Izvješće o radu za 2014. godinu te Plan rada za 2015. godinu.

Dodijeljena su i priznanja najtransparentnijim gradovima, općinama i županijama.

Nastavno na započetu temu, u srijedu, 19. studenog u Zagrebu je održana zajednička sjednica Predsjedništva i Skupštine Udruge gradova, među ostalim, o položaju i perspektivi lokalne samouprave te regionalnom razvoju Republike Hrvatske u sklopu predložene porezne reforme.

Naime, prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, koju je Vlada RH donijela na sjednici od 27. prosinca 2013. godine i koja je objavljena u Narodnim novinama 158/13., jedinice lokalne samouprave razvrstavaju se prema indeksu razvijenosti u skupinu JLS čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 50% i u one s indeksom razvijenosti od 50% do 75% republičkog prosjeka, u koju skupinu pripada i Čazma. Dakle, prema novom Zakonu o regionalnom razvoju, a izmijenjen je i Zakon o brdsko-planinskim područjima, od iduće će godine jedini kriterij hoće li neki grad ili općina biti u sustavu državne pomoći biti indeks njihove razvijenosti. Novim pravilima iz sustava pomoći izlazi 65 gradova i općina, a prvi put u njega ulazi njih stotinu. Godišnje, država s 1,1 milijardu kuna pomaže potpomognuta područja i taj će iznos ostati jednak. Državna pomoć sastoji se od uvećanog udjela tih općina i gradova u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak, država se odriče kompletnog prihoda od poreza na dobit koji se tamo stvori, a zaposleni imaju značajno veće porezne olakšice.

lider