Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje “Krugovi” iz Zagreba, u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Zagreb, osnovnim školama grada Zagreba te osnovnim školama u Cetingradu, Rovišću i Čazmi, uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih, provode projekt ”

Projekt “Kišobran” namijenjen je edukaciji i savjetovanju djece 2. i 3. razreda osnovne škole, učitelja i njihovih roditelja s ciljem prevencije nasilja među djecom kroz njima bliske aktivnosti na području Grada Zagreba, Rovišća, Cetingrada i Čazme.

Centar “Krugovi” neprofitna je organizacija koja pomaže maligno oboljelim osobama, starijima, nemoćnima, djeci, mladima te socijalno ugroženima. Već duže vrijeme surađuje s osnovnim školama u Zagrebu. U komunikaciji s nastavnim osobljem i stručnjacima škole, uvidjelo se postojanje nepoželjnih i nasilničkih ponašanja kod djece sve mlađe dobi. Razgovorom s predstavnicima, učiteljima i pedagozima osnovnih škola s područja niske razvijenosti u Hrvatskoj (indeksa razvijenosti ispod 50 posto te onih između 50 i 75 posto), utvrđeno je kako su OŠ Rovišće, OŠ Cetingrad i OŠ Čazma u velikoj potrebi za dodatnim programom za učenike 2. i 3. razreda koji bi ih educirao o ispravnoj reakciji na nasilje. U navedenim školama ne postoji program prevencije nasilja za djecu te dobne skupine, a pored toga roditelji i nastavno osoblje primijetili su da je teško otkriti da je dijete/učenik žrtva nasilja ili nasilnik. Obzirom da se nasilje često događa izvan škole u periodu prije ili nakon nastave, a djeca o njemu često šute jer se osjećaju manje vrijednima, neprihvaćenima i nedovoljno su educirana o tome da trpe nasilje „školskih prijatelja“, potrebno je preventivno educirati i roditelje, učitelje kako bi na vrijeme uočili čimbenike nasilja među djecom. Metode gestalt terapije su se u radu sa djecom pokazale iznimno učinkovitima, te se kroz njih stvara povjerenje djeteta, postiže otvorenost u komunikaciji, kao i pozitivan odnos koji gradi samopoštovanje i svjesnost djeteta.

Aktivnosti u partnerstvu sa OŠ Rovišće, OŠ Cetingrad i OŠ Čazma su:

Tri radionice za osnovnoškolsku djecu 2.- 3. razreda  za prevenciju međuvršnjačkog nasilja i nenasilnu komunikaciju: Što kad netko čini nešto što me smeta. Ciklus od tri radionice u suradnji s Udrugom “Puna kuća”. Cilj radionica je podučiti djecu o vlastitoj moći i reakciji na nasilje, asertivnoj komunikaciji i ja-ti prenošenju poruka i zauzimanju stava za očuvanje vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih. Prve dvije radionice provodit će integrativni gestalt terapeut Ivana Grabar. U prvoj radionici djeca će osvijestiti vlastitu moć iz koje mogu djelovati prema osobama koja čine smetajuće postupke. Ponekad je najlakše se obratiti odrasloj osobi. U nekim situacijama je to u redu, ali u većini situacija je potrebno znati zastupati sami sebe, svakako prvo pokušati situaciju samostalno riješiti. Druga radionica bit će usmjerena na učenje tehnika asertivne komunikacije i važnosti prenošenja “ja” poruka, kojima će se djeca naučiti zauzimanju vlastitog stava i zdravom odnošenju prema vršnjacima. Zadnja radionica bit će igranje uloga kako bi djeca kroz iskustveno učenje znala primijeniti naučene tehnike. Cilj radionice je razviti kvalitetu verbalne i neverbalne komunikacije u  iskazivanju emocija i stavova u nasilnim situacijama putem dramskih metoda i u izvedbenom obliku. Radionicu će provoditi Svetlana Patafta, dramska pedagoginja iz Udruge “Puna kuća”. Djeca će vježbati osnaživanje vlastitog integriteta u nasilnim situacijama kako bi kroz pokret cijelog tijela iskazali svoje emocije,  stavove i odluke koje iskazuju u nasilnim situacijama.

NAPOMENA: Održava se druga radionica po redu.

Kontakt: Ivana Grabar, prof., integrativni gestalt terapeut, predsjednica Centra
mob: 095 90 80 969