Obnova doma u Grabovnici za potrebe sportske dvorane Područne škole Grabovnica je pri kraju. Ugrađena je nova stolarija, unutarnja i vanjska, izvedeni su podovi u cijelom domu te je izvršena priprema za postavljanje parketa (koji će se postaviti nagodinu), zamijenjena je kompletna elektroinstalacija i ugrađeni štedni led paneli te su učinjeni soboslikarski radovi. Naručena je i oprema za dvoranu, odnosno za nastavu tjelesnog odgoja.

Za projekt „U igri i učenju zajedno“, Grad Čazma ostvario je financijsku potporu u iznosu od 200.000 kn, na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, u okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice.

Projekt je ukupno vrijedan 600.000 kn te će razlika biti podmirena sredstvima iz Proračuna Grada Čazme.