Grad Čazma posjeduje 13 grobalja s ukupno 6 tisuća grobnih mjesta. Namjera je da svako od ovih grobalja dobije primjerenu mrtvačnicu ili odarnicu za posljednji ispraćaj pokojnika.

Ovih dana pri kraju su radovi na dvije nove mrtvačnice, u Vrtlinskoj i Prnjarovcu. Cilj u Gradu Čazmi je bio da gradnja u potpunosti bude završena do blagdana Svih Svetih.

– Nisam siguran hoćemo li uspjeti u potpunosti sve radove napraviti do tada, ali važno je da ovi projekti idu svom završetku. Potrebu za gradnjom mrtvačnica i opremanjem infrastrukturom na grobljima izrazili su naši građani i mi ih u tome podržavamo – rekao je gradonačelnik Grada Čazme Dinko Pirak, prilikom današnjeg obilaska mrtvačnice u Vrtlinskoj.

Mrtvačnica se sastoji od prostrane ispraćajne dvorane, sanitarnog čvora i spremišta, koje će koristiti djelatnici Komunalija Čazma. Gradnju mrtvačnica na čazmanskom gradskom području financira Grad Čazma.

– Potrošili smo ukupno u ove dvije mrtvačnice oko 900 tisuća kuna. Bit će tu još troškova uređenja okoliša, unutrašnjosti mrtvačnica i parkirališta. Nasuli smo i parkiralište kod Gradskog groblja u Čazmi. Tim parkiralištem smo omogućili i da veće sahrane i za blagdan Svih svetih, kad više građana obilazi groblja, imamo dovoljno parkirnih mjesta. Radimo kontinuirano da svako naše groblje dobije ponešto, tako ćemo raditi i u budućnosti – dodao je gradonačelnik.

U planu je izgradnja mrtvačnica na grobljima u Gornjem Mikloušu i Pobjeniku, u Cerini se radi odarnica s nadstrešnicom. Što se tiče redovitog održavanja, sva su groblja pokošena 9 puta i redovito se odvozi komunalni otpad. Pred nadolazeći blagdan Svih svetih, direktor Komunalija, Ivan Beljan, izvijestio je o stanju groblja na području Grada Čazme.

– Kao i zadnjih dvadeset godina, tako i ove, redovito smo kosili i odvozili otpad sa svih grobalja na području grada. Meni je osobno drago da smo uspjeli dobiti dvije nove mrtvačnice i novo parkiralište na prostoru Grada Čazme – rekao je Beljan.