JAVNI UVID
Prijedlog PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE
Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/2018) Grad Čazma izlaže na javni uvid
Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu države na području Grada Čazme
Uvid u prijedlog Programa raspolaganja s popratnom dokumentacijom može se izvršiti radnim danom od 17. svibnja 2018. god. do 01. lipnja, 2018. god. od 09,00 do 12,00 sati u prostorijama Grada Čazme, na oglasnoj ploči, kao i na službenoj interrnet stranici Grada Čazme.
Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa raspolaganja najkasnije do isteka roka javnog uvida. O prigovorima odlučivat će Gradsko vijeće Grada Čazme u roku od 15 dana.
Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Čazme, uz ime, prezime i adresu podnositelja, dostavljaju se u pisarnicu Grada Čazme zaključno s danom 01.lipnja 2018. god. do 8,00 sati bez obzira na način dostave.

 

Gradonačelnik:
Dinko Pirak, prof.

PREUZMI PRILOGE:
PARCELE U NATURI 2000 (*.zip)
PROGRAM RASPOLAGANJA DRŽAVNIM ZEMLJIŠTEM (*.zip)
TABLICA PARCELA (*.zip)