Centar za kulturu Čazma u suradnji s Gradom Čazma priređuju program povodom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. U Galeriji Anton Cetin, 1. srpnja u 12,00 sati bit će otvorena izložba ,,13 kolaža darovanih Galeriji Anton Cetin 2103. uz glazbeni program Vande Novoselec na violini.