Organizatori su Grad Čazma i Turistička zajednica grada Čazme.