Grad Čazma prijavio je projekt na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina. Cilj je provedbom mjera povećati otpornost lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena te posljedično pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske.

Svrha je povećanje površine pod krošnjama kroz sadnju drvoreda i ozelenjivanje prostora. Za prijavu čazmanskog projekta odabrane su lokacije gdje se zadržava i okuplja velik broj djece i odraslih osoba. Podaci o lokacijama prikupljeni su i od korisnika koji koriste navedene lokacije i koji su naveli potrebu ozelenjivanja i sadnje drveća.

Procijenjena vrijednost čazmanskog projekta je 370.619,84 EUR, a moguće je dobiti sufinanciranje od maksimalno 350.000 eura, odnosno do 80% opravdanih troškova.

Sredstva će se dodjeljivati do iskorištenja dostupnog budžeta.

Korisnici kojima budu odobrena sredstva za sadnju drvoreda, grupe stabala i urbanih šuma imat će priliku zasađeno stablo i kartirati, uz registraciju na međunarodnoj podatkovnoj platformi Map my tree.