Regionalna razvojna agencija BBŽ d.o.o., u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU, kroz Potprogram “Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova EU”, organizira radionicu na temu: “Vještine upravljanja projektom – Project Management”. Cilj radionice je, kroz interaktivne aktivnosti osposobiti polaznike za samostalnu pripremu projekata financiranih iz fondova EU.
Radionica će se održati od 11. do 13. lipnja 2014. godine, s početkom u 9,00 sati, u gradskoj vijećnici u Čazmi, Ul. kralja Tomislava 1a.
Predavačica je zaposlenica RERE, Dominka Pretula, mag.oec. univ.spec.oec..
Sudjelovanje potvrdite na mail info@rerabbz.hr ili na telefon 225-999.