U tijeku je provedba besplatnih radionica za nezaposlene projekta „Spona“ u svim gradovima BBŽ.

Projekt je sufinanciran iz Europske unije, Europskog socijalnog fonda.

Cilj Projekta je jačanje ključnih kompetencija za zapošljavanje i razvoj mekih vještina kod dugotrajno nezaposlenih osoba i pripadnika marginaliziranih skupina na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

Ciljna skupina su 80 dugotrajno nezaposlenih osoba od kojih najmanje 5 će biti pripadnici romske nacionalne manjine i najmanje 20 osoba s invaliditetom.

Radionice će se provesti i u Čazmi, a gdje i kada pogledajte u prilogu.

Poziv na radionice projekta Spona