Gradonačelnik Dinko Pirak sa suradnicima je obišao radove na parku Arboretum kod Osnovne škole Čazma, koji se uređuje u sklopu projekta Čazma Natura. Park Arboretum nalazi se između Interpretacijsko-rekreativnog centra (budućeg biološkog bazena), Osnovne škole Čazma i autobusne stanice. Uređenje predstavlja dio cjelovite informacijsko – obrazovne priče interpretacije prirode i biološke raznovrsnosti područja Čazme: “Cilj ovog elementa je uređenje zanimljivog arboretuma s autohtonim biljkama koje će na djeci zabavan način približiti život biljaka i educirati ih o zanimljivim biljnim vrstama u školi u prirodi. Uređenje Parka Arboretuma je važno i zbog skraćenja puta djeci od autobusne stanice do škole te će na taj način djeca ujedno dobiti sigurniji put od i do škole, kroz tematsko-poučni put koji će svakodnevno služiti djeci i voditi ih kroz razne sadržaje”, rekla je voditeljica projekta Čazma Natura, Dajana Petrina. Rok za završetak radova na ovom projektu je kraj lipnja.