Za ovu su godinu završeni radovi na Gradini, srednjovjekovnoj utvrdi u Čazmi. Financirani su sredstvima Ministarstva kulture, 100 tisuća kuna, i Gradskog proračuna Grada Čazme iz kojeg je za tu namjenu izdvojeno 50 tisuća kuna.