U tijeku je obnova Ul. Alojza Vulinca u Čazmi, prema Osnovnoj školi Čazma. Rekonstrukciju provodi gradsko komunalno poduzeće Grada Čazme, Komunalije d.o.o.. Riječ je o promjeni instalacija, pripremi za buduće eko kupalište, izgradnji parkirališta i novih nogostupa te obnovi kolnika.