Raspored sati, ujedno i edukativni letak koji poziva na ekološki osviješteno ponašanje i skreće pozornost na mogućnost razvrstavanja otpada u reciklažnom dvorištu čazmanskih Komunalija te u plavim kantama i komposterima, namijenjen je svim učenicima Osnovne škole Čazma.
Letak je izradio Grad Čazma, u suradnji s Komunalijama.