U Gradu Čazmi održan je sastanak s predstavnicima DVD-ova na temu ulaganja u obnovu vatrogasnih i društvenih domova na našem području. Izrađena ili je u fazi izrade projektna dokumentacija za sve domove, na temelju koje će se njihova obnova prijaviti na natječaj Programa ruralnog razvoja. Od predstavnika DVD-ova traži se da još jedanput provjere stanje svih domova po prigradskim naseljima te da sugeriraju smjer u kojem bi trebala ići obnova pojedinih građevina. Potom slijedi daljnja priprema dokumentacije za natječaj. Sastanku su prisustvovali gradonačelnik Dinko Pirak, stručna suradnica Razvojne agencije Čazma, Dajana Petrina i projektantica, Josipa Letec.