Grad Čazma proveo je sanaciju poljskog puta Milaševac – Vagovina, u dva kraka, ukupne dužine 1500 m. Uređeni su pokosi, iščupani panjevi i uređeni prilazi na privatne parcele.

U tijeku je sanacija poljskog puta u Staroj Vagovini.