Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09,17/13 i 7/18), i članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13)

S A Z I V A M

            11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme koja će se održati dana 12.12.2018. godine (srijeda), s početkom u 9 sati u Gradskoj vijećnici u Čazmi, Ulica k. Tomislava 1a.

Prije utvrđivanja dnevnog reda raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

1.Izvješće o podnesenoj ostavci člana Gradskog vijeća Grada Čazme i davanje svečane prisege člana Gradskog vijeća Grada Čazme

Izvjestiteljica: Ivana Žugaj, predsjednica Mandatnog povjerenstva

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje II. Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Čazme za 2018.godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Grada Čazme za 2018.godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje
 2. a) I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.godinu,
 3. b) I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.godinu,
 4. c) I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u 2018.godinu,
 5. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
 6. a) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Čazme za 2018.godinu,
 7. b) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Čazme za 2018.godinu,
 8. c) Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Čazme

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
 2. a) Proračuna Grada Čazme za 2019.godinu,
 3. b) Odluke o izvršenju Proračuna Grada Čazme za 2019.godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac ;pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Plana razvojnih programa Grada Čazme za razdoblje 2019.-2021.godine

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac ;pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje :
 2. a) Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.godinu,
 3. b)  Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.godinu,
 4. c) Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čazme za 2019.godinu,
 5. d) Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019.godinu,
 6. e) Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac ;pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
 2. a) Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Čazme za 2019.godinu,
 3. b) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čazme za 2019.godinu,
 4. c) Programa javnih potreba u športu Grada Čazme za 2019.godinu,
 5. d) Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Bjelovar za 2019.g.

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje  Odluke o usvajanju analize stanja zaštite i spašavanja za 2018.g. i godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 2019.g. na području Grada Čazme ,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

 1. Razmatranje i odobravanje:
 2. a) Izvješća o radu Savjeta mladih grada Čazme za razdoblje 22. veljače do 28. studenog 2018.
 3. b) Programa rada savjeta mladih Grada Čazme za 2019.g.

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

Molimo sve pozvane da se sjednici odazovu u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdaju na telefon broj:771-193 Stručna služba-tajništvo.

 

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Nedeljka Baćani,v.r.