Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13), i članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13)

 

S A Z  I V A M

            11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme koja će se održati dana 30.03.2015. godine (ponedjeljak), s početkom u  9 sati u Gradskoj vijećnici u Čazmi, Ulica k.Tomislava 1a.

Prije utvrđivanja dnevnog reda, raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

 

D N E V N I   R E D

 

1.  Aktualni sat (informacije, upiti i prijedlozi),

– Izvješće po Pregledu stanja i kretanja kriminaliteta i prekršajne problematike za vremenskom periodu od 01.01.-31.12.2014.g.

Izvjestitelj: Mirko Cindrić, načelnik PP Čazma.

2.  Provođenje izbora za Savjet mladih Grada Čazme

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

3.  Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju.

4.  Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju.

5.  Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2014.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju.

6.  Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čazme za 2014.g. i donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čazme za 2014.g. i donošenje Odluke o usvajanju

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju.

7. Usvajanje Odluke o izboru članova Savjeta mladih Grada Čazme,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene

 

                     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                        Vinko Ravlić ,v.r.