KLASA: 021-05/23-01/01

URBROJ: 2103-2-01/01-23-2

Čazma, 12.01.2023.

Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.13/21) i članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.13/21)

S A Z I V A M

            12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazmekoja će se održati u ponedjeljak, 16.01.2023. godine, u 9 sati, u Multifunkcionalnom centru u Čazmi, Trg Čazmanskog kaptola 16.

            Prije utvrđivanja dnevnog reda, raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.  

D N E V N I    R E D

  1. razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Čazme u 2023. godini,

izvjestitelj: Mario Ivanović, pročelnik Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju;

  • razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed,

izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti, obrazovanje i odnose s javnošću;

  • razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda,

izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti, obrazovanje i odnose s javnošću;

  • razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čazme,

izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti, obrazovanje i odnose s javnošću.

                                                                          PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                     Branko Novković, mag.med.techn., v.r.