Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09,17/13 i 7/18), i članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13)

S A Z I V A M 

 1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme koja će se održati dana 30.01.2019. godine (srijeda), s početkom u 9 sati, u Gradskoj vijećnici u Čazmi, Ulica k. Tomislava 1a.

Prije utvrđivanja dnevnog reda, raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

D N E V N I   R E D:

 Aktualni sat (informacije, upiti i prijedlozi),

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnoj naknadi,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnom doprinosu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Čazme,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na:
 2. a) Opće uvjete isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo
 3. b) Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika
 4. c) Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova

Izvjestiteljica: Jadranka Paranos, pročelnica stručne službe- tajništva,

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti,

 1. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čazme za 2019.g.,

Izvjestiteljica: Jadranka Paranos, pročelnica Stručne službe- tajništva

 1. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju Poduzetničke zone „Jug – Široke livade“,

Izvjestiteljica: Jadranka Paranos, pročelnica Stručne službe- tajništva

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

 Nedeljka Baćani, v.r.