Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09,17/13 i 7/18), i članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13)

S A Z I V A M

  1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme koja će se održati dana 28.03.2019. godine (četvrtak), s početkom u 9 sati u Gradskoj vijećnici u Čazmi , ulica K.Tomislava 1a.

Prije utvrđivanja dnevnog reda raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

 

D N E V N I   R E D:

  1. Aktualni sat (informacije, upiti i prijedlozi),
  2. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u 2018.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

  1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnom redu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Nedeljka Baćani, v.r.