Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br. 20/09, 17/13 i 7/18), i članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br. 20/09 i 17/13)

S A Z I V A M

  1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme koja će se održati dana 27.06.2019. godine (četvrtak), s početkom u 9 sati u Gradskoj vijećnici u Čazmi , Ulica k. Tomislava 1a.

Prije utvrđivanja dnevnog reda raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Aktualni sat (informacije ,upiti i prijedlozi),

Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Čazme u vremenskom periodu od 01.01.2018.g. do 31.12.2018.g.

Izvjestitelj: Mirko Cindrić, načelnik PP Čazma,

  1. Razmatranje prijedloga i usvajanje I. Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Čazme za 2019.godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

  1. Razmatranje prijedloga i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

  1. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  2. a) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Čazme za

2019.godinu,

  1. b) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Čazme za 2019.godinu

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

  1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti na zaduženje Dječjeg vrtića „Pčelica“ Čazma,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

  1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o potvrdi Financijskog izvješća i Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Čazme za 2018.g.

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; pročelnica Upravnog odjela za društvene

djelatnosti i unutarnji nadzor

 

  1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o dodjeljivanju javnog priznanja Zlatnog grba Grada Čazme

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene

djelatnosti i unutarnji nadzor,

 

Važna napomena:

Materijale dostavljamo, sukladno članku 57. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme.

Molimo sve pozvane da se sjednici odazovu u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdaju na telefon broj: 771-193 Stručna služba-tajništvo.

 

 

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Nedeljka Baćani, v.r.