Klasa: 021-05/13-01/2

Ur. broj: 2110-01-03/15-17

Čazma, 9.12.2015.

 

            Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13), i članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13)

 

S A Z I V A M

 

            14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme koja će se održati dana 15.12.2015. godine (utorak), s početkom u  9 sati u Gradskoj vijećnici u Čazmi, Ulica k. Tomislava 1a.

Prije utvrđivanja dnevnog reda raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

 

D N E V N I   R E D

 

1.  Aktualni sat (informacije, upiti i prijedlozi),

2.  Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Čazme za 2015. godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

3.  Razmatranje prijedloga i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čazme za 2015. godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

4.  Razmatranje prijedloga i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čazme za 2015.godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

5.  Razmatranje prijedloga i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Čazme za 2015. godinu,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

6.  Razmatranje prijedloga i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Čazme za 2015. godinu,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

7.  Razmatranje prijedloga i usvajanje Proračuna Grada Čazme za 2016. godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

8.  Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izvršenju Proračuna Grada Čazme za 2016. godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Plana razvojnih programa Grada Čazme za razdoblje 2016. – 2018. godina,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

10.  Razmatranje prijedloga i usvajanje  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čazme za 2016. godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

11.  Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čazme za 2016. godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

12.  Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2016. godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

13.  Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Grada Čazme za 2016. godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

14.  Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Čazme za 2016. godinu,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

15.  Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa javnih potreba u kulturi Grada Čazme za 2016.godinu,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

16.  Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa javnih potreba u športu Grada Čazme za 2016. godinu,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čazme za 2016. g.

Izvjestiteljica: Jadranka Paranos; pročelnica stručne službe – tajništva,

18. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o određivanju operativnih snaga sustava  civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području  Grada Čazme,

19.  Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o  analizi  stanja i godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Čazme,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

20.  Razmatranje prijedloga  Odluke o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Čazme za razdoblje 2016. – 2020.godinu,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Vinko Ravlić, v.r.