Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09,17/13 i 7/18), i članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13)

S A Z I V A M

 1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme koja će se održati dana 17.07.2019. godine (srijeda), s početkom u 9 sati u Gradskoj vijećnici u Čazmi , Ulica k. Tomislava 1a.

Prije utvrđivanja dnevnog reda raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu sa 13. i 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

D N E V N I   R E D:

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja stambene zone Grada Čazme

Izvjestitelj: predstavnik izrađivača PLANIMETAR d.o.o.,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Čazme za 2018.godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje
 1. Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.godinu,
 2. Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čazme,

Izvjestitelj: Dražen Dupor, referent za poljoprivredno zemljište-poljoprivredni redar,

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o potporama u poljoprivredi na području Grada Čazme za razdoblje 2019.g. do 2021.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uključivanju Grada Čazme u program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Čazme,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene

djelatnosti i unutarnji nadzor

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

Izvjestitelj: Dražen Dupor, referent za poljoprivredno zemljište i poljoprivredni redar

 1. Izvješće o naplativosti potraživanja komunalne naknade za 2018.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Nedeljka Baćani, v.r.