Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09,17/13 I 7/18), i članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13)

S A Z I V A M

  1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme koja će se održati dana 16.10.2019. godine (srijeda), s početkom u 9 sati u Gradskoj vijećnici u Čazmi, Ulica kralja Tomislava 1a.

Prije utvrđivanja dnevnog reda, raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

D N E V N I   R E D:

  1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o podnesenoj ostavci člana Gradskog vijeća Grada Čazme,
  2. Svečana prisega člana Gradskog vijeća Grada Čazme,
  3. Aktualni sat (informacije, upiti i prijedlozi),
  4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Polugodišnjeg obračuna Proračuna Grada Čazme za 2019.g., Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,
  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o zaključivanju Sporazuma o suradnji i prijateljstvu s Gradom Zagrebom, Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,
  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Čazme, Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju.
  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Čazme, Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju.

                     

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Ivica Vranić, v.r.