Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13), i članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13)

S A Z I V A M

 

16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme koja će se održati dana 17.06. 2016. godine (petak), s početkom u 9 sati u Gradskoj vijećnici u Čazmi, Ulica k.Tomislava 1a.

Prije utvrđivanja dnevnog reda, Mandatno povjerenstvo podnijet će izvješće o ostavci člana Gradskog vijeća Grada Čazme Vinka Ravlića, te vijećnik Ivan Kovačević svečano prisegnuti, te će se raspraviti i dati na usvajanje zapisnik o radu s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

 

D N E V N I   R E D:

 

  1. Aktualni sat (informacije, upiti i prijedlozi),
  2. Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Čazme za 2015. godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

  1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izradi Plana gospodarenja otpadom Grada Čazme za razdoblje 2016.g.- 2022.,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

  1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

  1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izradi V. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Čazme,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

  1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Strategije upravljanja nekretninama grada Čazme 2016.g.- 2021.g,,

Izvjestiteljica: Jadranka Paranos, pročelnica Stručne službe – tajništva,

  1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora,

Izvjestiteljica: Jadranka Paranos, pročelnica Stručne službe – tajništva,

  1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o dodjeli nekretnina Grada Čazme na korištenje organizacijama civilnog društva

Izvjestiteljica: Jadranka Paranos, pročelnica Stručne službe – tajništva,

  1. Razmatranje prijedloga o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj projekta – Rekonstrukcija, dogradnja, unutarnje i vanjsko opremanje Dječjeg vrtića „Pčelica“ Čazma,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju.

  1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o dodjeljivanju javnog priznanja Zlatnog grba Grada Čazme;

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor.

 

 

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

 

Nedeljka Baćani, v.r.