Klasa:021-05/17-01/2

Ur.broj:2110-01-03/19-29

Čazma, 02.12.2019.

            Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09,17/13 i 7/18), i članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13)

S A Z  I V A M

            17.sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme koja će se održati dana 06.12.2019. godine ( petak), s početkom u  9 sati u Gradskoj vijećnici u Čazmi , ulica K. Tomislava 1a.

Prije utvrđivanja dnevnog reda raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

 

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje II. Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Čazme za 2019.godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Grada Čazme za 2019.godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje
 2. a) II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.godinu,
 3. b) I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.godinu,
 4. c) I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019.godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
 2. a) II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Čazme za 2019.godinu,
 3. b) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Čazme za 2019.godinu,
 4. c) II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu na području Grada Čazme u 2019.g.,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
 2. a) Proračuna Grada Čazme za 2020.godinu,
 3. b) Odluke o izvršenju Proračuna Grada Čazme za 2020.godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac ;pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Plana razvojnih programa Grada Čazme za razdoblje 2020.-2022.godine

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac ;pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje :
 2. a) Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.godinu,
 3. b)  Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu,
 4. c) Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čazme za 2020.godinu,
 5. d) Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020.godinu,
 6. e) Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac ;pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje :
 2. a) Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Čazme za 2020.godinu,
 3. b) Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Čazme za 2020.godinu,
 4. c) Programa javnih potreba u sportu na području Grada Čazme za 2020.godinu,
 5. d) Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Bjelovar za 2020.g.

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o porezima Grada Čazme

Izvjestiteljica: Paranos Jadranka ;pročelnica stručne službe- tajništva,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Čazme

Izvjestiteljica: Paranos Jadranka ;pročelnica stručne službe- tajništva,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o usvajanju analize stanja za 2019.g. i godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 2020. godinu za područje Grada Čazme

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

 

 

Molimo sve pozvane da se sjednici odazovu u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdaju na telefon broj:771-193 Stručna služba-tajništvo.

 

 

                     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                        Ivica Vranić, v.r.