Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13), i članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13)
S A Z I V A M
17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme koja će se održati dana 26.07. 2016.godine (utorak), s početkom u 9 sati u Gradskoj vijećnici u Čazmi, Ulica k.Tomislava 1a.
Prije utvrđivanja dnevnog reda, raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

D N E V N I R E D:
1. Aktualni sat (informacije ,upiti i prijedlozi),
2. Razmatranje prijedloga i usvajanje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Čazme za 2016.godinu,
Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac ;pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,
3. Razmatranje prijedloga i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čazme za 2016.g.,
Izvjestiteljica : Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,
4. Razmatranje prijedloga i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Čazme za 2016.g.,
Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,
5. Razmatranje prijedloga i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016.g.,
Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac ;pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,
6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2016.g.,
Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac ;pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Čazme u 2016.g.,
Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

Važna napomena:
Materijale dostavljamo,sukladno članku 57. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme.

Molimo sve pozvane da se sjednici odazovu u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdaju na telefon broj: 771-193 Stručna služba-tajništvo.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Nedeljka Baćani, v.r.