Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09,17/13 i 7/18), i članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13)

S A Z I V A M

 1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme koja će se održati dana 06.03.2020. godine (petak), s početkom u 9 sati u Gradskoj vijećnici u Čazmi , Ulica k. Tomislava 1a.

Prije utvrđivanja dnevnog reda raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

 

D N E V N I   R E D:

 1. Aktualni sat (informacije ,upiti i prijedlozi),

Pregled temeljnih sigurnosnih pokazatelja i rezultata rada PP Čazma u 2019.g.

Izvjestitelj: Mirko Cindrić, načelnik PP Čazma

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u 2019.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Čazme,

Izvjestiteljica: Jadranka Paranos ; pročelnica Stručne službe-tajništva,

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čazme za 2020.g.

Izvjestiteljica: Jadranka Paranos ; pročelnica Stručne službe-tajništva,

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju imena trga na području naselja Gornji Miklouš

Izvjestiteljica: Jadranka Paranos ; pročelnica Stručne službe-tajništva,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika
 • Županijski sud u Bjelovaru- 2 osobe,
 • Županijski sud u predmetima za mladež- 2 osobe
 • Općinski sud u Bjelovaru- 2 osobe
 • Općinski sud u predmetima za mladež- 2 osobe

Izvjestiteljica: Jadranka Paranos, pročelnica stručne službe tajništva,

 1. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Čazme za 2019.g.

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor

 1. Razmatranje prijedloga i odobravanje Programa rada Savjeta mladih Grada Čazme za 2020.g.

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju plana zaštite od požara za Grad Čazmu

Izvjestitelj: Josip Heger, zapovjednik JVP

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Čazme za 2020.g.

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju Javne ustanove Razvojna agencija Čazma

Izvjestiteljica: Jadranka Paranos ; pročelnica Stručne službe-tajništva,

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čazme

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 

 

Važna napomena:

Materijale dostavljamo, sukladno članku 57. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme.

Uz materijale dostavljamo Izvješće o stanju zaštite od požara na području Grada Čazme u 2019.g.

Molimo sve pozvane da se sjednici odazovu u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdaju na telefon broj: 771-193 Stručna služba-tajništvo.

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Ivica Vranić, v.r.