Klasa:021-05/16-01/2

Ur.broj:2110-01-03/16-26

Čazma,05.12.2016.

            Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13), i članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13)

S A Z I V A M

            19.sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme koja će se održati dana 09.12. 2016. godine (petak), s početkom u  9 sati u Gradskoj vijećnici u Čazmi , ulica K. Tomislava 1a.

Prije utvrđivanja dnevnog reda raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

 

D N E V N I   R E D:

 1. Aktualni sat (informacije ,upiti i prijedlozi),
 2. Razmatranje prijedloga i usvajanje II. Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Čazme za 2016.godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac ;pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čazme za 2016.godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac ;pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje II. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čazme za 2016.godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac ;pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Čazme za 2016.godinu,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Čazme za 2016.godinu,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Grada Čazme za 2016.godinu,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Grada Čazme za 2016.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Proračuna Grada Čazme za 2017.godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac ;pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izvršenju Proračuna Grada Čazme za 2017.godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac ;pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čazme za 2017.godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac ;pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čazme za 2017.godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac ;pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2017.godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac ;pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Grada Čazme za 2017.godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac ;pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Čazme,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i upravni nadzor,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Čazme za 2017.godinu,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Čazme u 2017.godini,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa javnih potreba u športu Grada Čazme za 2017.godinu,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Plana razvojnih programa Grada Čazme za razdoblje 2017.g.-2019.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju analize stanja za 2016.godinu i godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 2017.g. na području Grada Čazme,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

 

                     PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

                                          Nedeljka Baćani, v.r.