Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br. 13/21), i članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.13/21)

S A Z  I V A M

            2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme,koja će se održati dana 20.07.2021.godine (utorak), s početkom u 9 sati, u Multifunkcionalnom poslovnom prostoru u Čazmi, Trg Čazmanskog kaptola 16.

            Prije utvrđivanja dnevnog reda, raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu s konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

D N E V N I   R E D:

 1. Aktualni sat (informacije, upiti i prijedlozi),
 • Razmatranje prijedloga i donošenje Odluka o imenovanju Komisija Gradskog vijeća Grada Čazme i to:
 • Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
 • Komisije za mjesnu samoupravu
 • Komisije za društvene djelatnosti, priznanja, predstavke i žalbe
 • Komisije za financije i proračun
 • Komisije za gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo

Izvjestiteljica: Marijana Habijančić, predsjednica Komisije za izbor i imenovanja,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Čazme za 2020.godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje
 2. Izvješća o izvršenju  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.godinu,
 3. Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g.
 4. Izvješća o izvršenju Plana razvojnih programa za 2020. g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o zaduživanju Grada Čazme,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje I izmjena Proračuna Grada Čazme za 2021.godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

NAPOMENA: materijali za ovu točku Dnevnog reda dostavit će se naknadno.

 • Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čazme u 2021.g.

Izvjestiteljica: Jadranka Paranos, pročelnica Stručne službe – Tajništva,

 • Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o naknadi za rad predsjednika Gradskog vijeća Grada Čazme

Izvjestiteljica: Jadranka Paranos, pročelnica Stručne službe – Tajništva,

 • Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o porezima Grada Čazme

Izvjestiteljica: Jadranka Paranos, pročelnica Stručne službe – Tajništva,

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeljivanju javnog priznanja Zlatnog grba Grada Čazme

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice ustanove Centar za kulturu Čazma

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA                                                       

Branko Novković, mag.med.techn., v.r.