Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13), i članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13)

S A Z  I V A M

  1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme koja će se održati dana 05.07.2017. godine (srijeda), s početkom u 9 sati u Gradskoj vijećnici u Čazmi , Ulica k. Tomislava 1a.

Prije utvrđivanja dnevnog reda raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu s 1., konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

 

D N E V N I   R E D:

  1. Aktualni sat (informacije, upiti i prijedlozi),
  2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Čazme i to:

– Odbora za statutarno pravna pitanja,

– Odbora za mjesnu samoupravu,

– Odbora za društvene djelatnosti, priznanja i predstavke,

– Odbora za financije i proračun,

– Odbora za gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrt.

Izvjestiteljica: Marijana Habijančić, predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja,

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Centra za

kulturu Čazma,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene

djelatnosti i unutarnji nadzor,

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeljivanju javnog priznanja

Zlatnog grba Grada Čazme,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene

djelatnosti i unutarnji nadzor,

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u

postupku bagatelne nabave broj BN 1/17 -preventivna sustavna deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju.

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

 Nedeljka Baćani, v.r.