Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13), i članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13)

S A Z I V A M
20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme koja će se održati dana 06.03.2017. godine (ponedjeljak), s početkom u 9 sati, u Gradskoj vijećnici u Čazmi, Ulica k. Tomislava 1a.
Prije utvrđivanja dnevnog reda, raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu s 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

D N E V N I R E D:
1. Aktualni sat (informacije, upiti i prijedlozi),
2. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izmjena i dopuna Strategije ekonomskog razvoja Grada Čazme za razdoblje 2014.g. – 2020.g. – ČAZMA 2020 – Velikim koracima naprijed u 21. stoljeće,
Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Čazme za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čazme za 2017.g.,
Izvjestiteljica: Jadranka Paranos, pročelnik – tajnik.
PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Nedeljka Baćani, v.r.