Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09, 17/13 i 7/18), i članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13)

 

S A Z I V A M

 

 1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme koja će se održati dana 15.07.2020. godine (srijeda), s početkom u 9 sati u DOMU UMIROVLJENIKA u Čazmi, Ulica k. Tomislava 10a.

Prije utvrđivanja dnevnog reda raspravit će se i dati na usvajanje zapisnici o radu sa  sjednica Gradskog vijeća Grada Čazme održane elektronskim putem.

 

D N E V N I   R E D:

 

 1. Aktualni sat (informacije, upiti i prijedlozi),
 2. Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Čazme za 2019.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju.

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje
 2. Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.godinu,
 3. Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o potvrdi Financijskog izvješća i Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Čazme za 2019.g.

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; pročelnica Upravnog odjela za društvene

djelatnosti i unutarnji nadzor

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čazme

Izvjestitelj: Dražen Dupor, referent za poljoprivredno zemljište

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Čazme

Izvjestitelj: Paranos Jadranka, pročelnica Stručne službe – Tajništva

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove Razvojna agencija Čazma

Izvjestiteljica: Jadranka Paranos, pročelnica Stručne službe – Tajništva,

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o javnim priznanjima Grada Čazme u 2020.g.

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Ivica Vranić, v.r.