Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13), i članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13)

S A Z I V A M

 1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme koja će se održati dana 30.03.2017.godine (četvrtak), s početkom u 9 sati u Gradskoj vijećnici u Čazmi, Ulica k. Tomislava 1a.

Prije utvrđivanja dnevnog reda, raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

 

D N E V N I   R E D:

 1. Aktualni sat (informacije ,upiti i prijedlozi),

Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Čazme u vremenskom periodu od 01.01.2016.g. do 31.12.2016.g.

Izvjestitelj: Mirko Cindrić, načelnik PP Čazma,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čazme za 2016.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čazme za 2016.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo,zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u 2016.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području Grada Čazme,

Izvjestiteljica: Jadranka Paranos, pročelnica stručne službe- tajništva,

 1. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Čazme,

Izvjestiteljica: Jadranka Paranos, pročelnica stručne službe-tajništva,

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020 po slijedećim projektima :

–  „Rekonstrukcija- zgrada javne namjene Vatrogasni dom Dapci“,

–  „Rekonstrukcija-zgrada javne namjene Vatrogasni dom Lipovčani“,

–  „Rekonstrukcija -zgrada javne namjene Vatrogasni dom Općevac“,

–  „Rekonstrukcija-zgrada javne namjene Društveni dom Sišćani“,

–  „Rekonstrukcija-zgrada javne namjene Vatrogasni dom Vrtlinska“

–  „Rekonstrukcija-zgrada javne namjene Društveni dom Zdenčec“,

– „Rekonstrukcija-zgrada javne namjene Vatrogasno spremište Miklouš“,

– „Rekonstrukcija-zgrada javne namjene Vatrogasni dom Vagovina“,

– „Rekonstrukcija zgrade javne namjene Društveni dom Bojana“,

– „Rekonstrukcija-zgrada javne namjene Vatrogasni dom Gornji Draganec“,

– „Rekonstrukcija-zgrada javne namjene Vatrogasni dom Prnjarovac“,

-„Rekonstrukcija, dogradnja, unutarnje i vanjsko opremanje dječjeg vrtića Pčelica Čazma“.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac ;pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na raspolaganje,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac ; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu savjeta mladih Grada Čazme,

Izvjestiteljica : Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa rada savjeta mladih Grada Čazme za 2017.g.,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor.

 

 

Važna napomena:

Materijale dostavljamo, sukladno članku 57. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme.

Uz materijale dostavljamo Analizu zatečenog stanja u poljoprivrednom sektoru na području Grada Čazme.

Molimo sve pozvane da se sjednici odazovu u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdaju na telefon broj: 771-193 Stručna služba-tajništvo.

 

 

 

         PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

                      Nedeljka Baćani, v.r.