Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09,17/13 i 7/18), članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13) i Upute za postupanje Ministarstva uprave (KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.ožujka 2020.g.)

S A Z  I V A M

            23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazmekoja će se održati dana 15.12.2020. godine izjašnjavanjem putem e-maila najkasnije do dana 15.12.2020.g. do 10 sati.

1. – Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

    – Aktualni sat

Pitanja za aktualni sat mogu se uputiti na e-mail cazma@cazma.hr i na ista će se odgovoriti pisanim putem,

2.  Razmatranje prijedloga i usvajanje I. Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Čazme za 2020.godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

Pojašnjenje odluke i pitanja: Andrea Prugovečki Klepac na tel. 099 266-3633, e-mail

           andrea.prugovecki.klepac@cazma.hr

3.  Razmatranje prijedloga i usvajanje I  Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Grada Čazme za 2020.godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

Pojašnjenje odluke i pitanja :Andrea Prugovečki Klepac na tel.099 266-3633,  e-mail

           andrea.prugovecki.klepac@cazma.hr

4.  Razmatranje prijedloga i usvajanje

a) I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.godinu,

b) I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu,

c) I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020.godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

Pojašnjenje odluke i pitanja: Andrea Prugovečki Klepac na tel. 099 266-3633, e-mail

           andrea.prugovecki.klepac@cazma.hr

5.  Razmatranje prijedloga i usvajanje:

a) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Čazme za 2020.godinu,

b) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Čazme za 2020.godinu,

c) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu na području Grada Čazme u 2020.g.,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

Pojašnjenje odluke i pitanja: Elvira Babić Marković  na tel. 099 2771-193, e-mail

           elvira.babic.markovic@cazma.hr

6.  Razmatranje prijedloga i usvajanje:

a) Proračuna Grada Čazme za 2021.godinu,

b) Odluke o izvršenju Proračuna Grada Čazme za 2021.godinu,

c) Odluke o pokriću manjka iz prethodnog razdoblja

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

Pojašnjenje odluke i pitanja: Andrea Prugovečki Klepac na tel.099 266-3633,  e-mail

           andrea.prugovecki.klepac@cazma.hr

7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Plana razvojnih programa Grada Čazme za razdoblje 2020.-2022.godine

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

Pojašnjenje odluke i pitanja: Andrea Prugovečki Klepac na tel.099 266-3633, e-mail

           andrea.prugovecki.klepac@cazma.hr

8.  Razmatranje prijedloga i usvajanje:

a) Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,

b)  Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu,

c) Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čazme za 2021.godinu,

d) Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021.godinu,

e) Programa korištenja naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

Pojašnjenje odluke i pitanja: Andrea Prugovečki Klepac na tel.099 266-3633,  e-mail

           andrea.prugovecki.klepac@cazma.hr

9.  Razmatranje prijedloga i usvajanje :

a) Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Čazme za 2021.godinu,

b) Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Čazme za 2021.godinu,

c) Programa javnih potreba u sportu na području Grada Čazme za 2021.godinu,

d) Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Bjelovar za 2021.g.

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

Pojašnjenje odluke i pitanja  Elvira Babić Marković  na tel.099 2771-193, e-mail

elvira.babic.markovic@cazma.hr

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Čazme

Izvjestiteljica: Paranos Jadranka; pročelnica stručne službe- tajništva,

Pojašnjenje odluke i pitanja: Jadranka Paranos, 098 470 913, jadranka.paranos@cazma.hr

11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prestanku društva Razvojna agencija Čazma

Izvjestiteljica: Paranos Jadranka; pročelnica stručne službe- tajništva,

Pojašnjenje odluke i pitanja: Jadranka Paranos, 098 470 913, jadranka.paranos@cazma.hr

12. Razmatranje prijedloga i usvajanje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021.g.

Pojašnjenje odluke i pitanja: Dražen Dupor, tel. 098 984 2678, e-mail

drazen.dupor@cazma.hr

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o objavljivanju Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Čazme i njihovih zamjenika

Pojašnjenje odluke i pitanja  Elvira Babić Marković  na tel.099 2771-193, e-mail

elvira.babic.markovic@cazma.hr

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju analize stanja za 2020.g. i godišnjeg plana razvoja civilne zaštite za 2021.g. za područje Grada Čazme

Pojašnjenje odluke i pitanja  Elvira Babić Marković  na tel.099 2771-193, e-mail

elvira.babic.markovic@cazma.hr

15. Izvješće o radu savjeta mladih Grada Čazme za 2020.g

Pojašnjenje odluke i pitanja: Elvira Babić Marković  na tel.099 2771-193, e-mail

elvira.babic.markovic@cazma.hr

Važna napomena:

Temeljem Upute za postupanje Ministarstva uprave zbog trenutne epidemiološke situacije u zemlji, uzimajući u obzir Odluke stožera civilne zaštite dopušteno je održavanje sjednica predstavničkog tijela izjašnjavanjem putem e-maila.

Molimo Vas da o predloženim Odlukama glasujete sa „ZA“, „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“ i to za svaku Odluku posebno na e -mail: cazma@cazma.hr

Upute o glasovanju možete dobiti na tel. 099 2771052.

                                                                   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                    Ivica Vranić, v.r.