Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br. 13/21), i članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.13/21)

S A Z  I V A M

            3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazmekoja će se održati dana 22.09.2021.godine (srijeda), s početkom u 10 sati u Multifunkcionalnom poslovnom prostoru u Čazmi, Trg Čazmanskog kaptola 16.

            Prije utvrđivanja dnevnog reda raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

D N E V N I   R E D:

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta „REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA-KULTURNI CENTAR“ unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjere 7.4.“Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa Ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020. godine.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju

                                                                         PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                     Branko Novković,mag.med.techn. ,v.r.