Treća sjednica Gradskog vijeća Grada Čazme održat će se u srijedu, 16. 10. 2013. godine, s početkom u 9 sati u Gradskoj vijećnici u Čazmi, Ulica k. Tomislava 1a.

Prije utvrđivanja dnevnog reda, raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

 D N E V N I   R E D

1. Razmatranje izvješća Mandatnog povjerenstva i polaganje prisege člana Gradskog vijeća Grada Čazme

2. Aktualni sat (informacije, upiti i prijedlozi)

– Izvješće po Pregledu stanja i kretanja kriminaliteta i prekršajne problematike za vremenski period od 01.01.2013.g do 30.06.2013.g. na području Grada Čazme

3. Razmatranje prijedloga i donošnje Polugodišnjeg obračuna proračuna Grada Čazme za 2013.g.

Izvjestitelj: Drago Magdić; pročelnik Upravnog odjela za proračun i komunalno

gospodarstvo;

4. Razmatranje prijedloga i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.g.

Izvjestitelj: Drago Magdić; pročelnik Upravnog odjela za proračun i komunalno gospodarstvo;

5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o obvezi priključenja i korištenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

Izvjestitelj: Drago Magdić; pročelnik Upravnog odjela za proračun i komunalno gospodarstvo;

6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o pokretanju postupka prijenosa osnivačkih prava nad Osnovnom školom Čazma,

Izvjestitelj: Dinko Pirak, gradonačelnik.

969011_607581089252216_1882729736_n