Klasa:021-05/13-01/2

Ur.broj:2110-01-03/14-11

Čazma, 11.06.2014.

            Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13), i članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13)

S A ZI V A M

          6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme, koja će se održati dana 16.06. 2014. godine (ponedjeljak), s početkom u 9 sati u Gradskoj vijećnici u Čazmi, Ulica k. Tomislava 1a.

            Prije utvrđivanja dnevnog reda, raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu s 5.  sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

 

D N E V N I   R E D:

1.  Prezentacija tijeka izrade „Razvojne vizije Grada, starategije razvoja i strateških projekata koji će se kandidirati za sufinanciranje iz Fondova EU“

Izvjestitelj: Damir Novotny, predstavnik tvrtke T&MC

2.  Aktualni sat (informacije ,upiti i prijedlozi),

3.  Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Čazme za 2013. godinu

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom Grada Čazme za razdoblje 2010. – 2015.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

5.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeljivanju javnog priznanja Zlatnog grba Grada Čazme,

Izvjestiteljica: Jadranka Kruljac Sever; predsjednica Odbora Gradskog vijeća za društvene djelatnosti, priznanja, predstavke i žalbe.

 

 

                                                                   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                    Vinko Ravlić ,v.r.