Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13), i članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13)

S A Z  I V A M

        9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme koja će se održati dana 22.12.2014. godine (ponedjeljak), s početkom u  9 sati u Gradskoj vijećnici u Čazmi, Ulica k. Tomislava 1a.

Prije utvrđivanja dnevnog reda raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

 

D N E V N I   R E D:

1.  Aktualni sat (informacije, upiti i prijedlozi),

2.  Razmatranje prijedloga i usvajanje I. Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Čazme za 2014.godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

3.  Razmatranje prijedloga i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čazme za 2014.godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

4.  Razmatranje prijedloga i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čazme za 2014.godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

5.  Razmatranje prijedloga i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Grada Čazme za 2014.godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

6.  Razmatranje prijedloga i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Čazme za 2014.godinu,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

7.  Razmatranje prijedloga i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Čazme za 2014.godinu,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

8.  Razmatranje prijedloga i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Čazme za 2014.godinu,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

9.  Razmatranje prijedloga i usvajanje Proračuna Grada Čazme za 2015.godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac ;pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

10.  Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izvršenju Proračuna Grada Čazme za 2015.godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac ;pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

11.  Razmatranje prijedloga i usvajanje  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čazme za 2015.godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac ;pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

12.  Razmatranje prijedloga i usvajanje  Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čazme za 2015.godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac ;pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

13.  Razmatranje prijedloga i usvajanje  Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2015.godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac ;pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

14.  Razmatranje prijedloga i usvajanje  Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Grada Čazme za 2015.godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac ;pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

15.  Razmatranje prijedloga i usvajanje  Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Čazme za 2015.godinu,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

16.  Razmatranje prijedloga i usvajanje  Programa javnih potreba u kulturi Grada Čazme za 2015.godinu,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

17.  Razmatranje prijedloga i usvajanje  Programa javnih potreba u športu Grada Čazme za 2015.godinu,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

18.  Razmatranje prijedloga i usvajanje  Zaključka o prihvaćanju analize o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Čazme za 2014.godinu,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

19.  Razmatranje prijedloga i usvajanje  Zaključka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čazme za 2014.godinu,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Čazme,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o objavljivanju Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova  Savjeta mladih Grada Čazme i njihovih zamjenika,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Vinko Ravlić, v.r.