Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13), i članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13)

S A Z  I V A M

            8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme koja će se održati dana 21.10. 2014.godine (utorak), s početkom u  9 sati u Gradskoj vijećnici u Čazmi , Ulica k.Tomislava 1a.

Prije utvrđivanja dnevnog reda raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu sa 7.  sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

 

D N E V N I   R E D:

1.  Aktualni sat (informacije ,upiti i prijedlozi),

2. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Čazme,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac ;pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Povelje o suradnji Grada Čazme i udruga civilnog društva

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama  Odluke o izboru Odbora za financije i proračun i Mandatnog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Čazme,

Izvjestiteljica:Nedeljka Baćani, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Čazme.

 

 

                                        PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                        Vinko Ravlić, v.r.

Materijali:

Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna PPUG Čazme

Odluka o prihvaćanju Povelje o suradnji Grada Čazme i udruga civilnog društva