Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09,17/13 i 7/18), i članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13)

S A Z  I V A M

            9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme koja će se održati dana 10.09.2018. godine (ponedjeljak), s početkom u  9 sati u Gradskoj vijećnici u Čazmi , ulica K. Tomislava 1a.

Prije utvrđivanja dnevnog reda raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

 

D N E V N I   R E D:

  1. Aktualni sat (informacije ,upiti i prijedlozi),
  2. Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Čazme za 2017.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

  1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Polugodišnjeg obračuna Proračuna Grada Čazme za 2018.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju

  1. Razmatranje prijedloga i usvajanje I. Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Čazme za 2018.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o potvrdi Financijskog izvješća i Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Čazme za 2017.g,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti,

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Lokalnog programa za mlade Grada Čazme,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti,

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja „IZGRADNJA ZGRADE VATROGASNOG DOMA U ČAZMI“ na k.č.br. 2404/2 (1059/3 gruntovno) u k.o. Čazma unutar mjere 07 „TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA“ IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020.

Izvjestiteljica: Goranka Vojnović, v.d. direktorice Razvojne agencije Čazma

Molimo sve pozvane da se sjednici odazovu u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdaju na telefon broj:771-193 Stručna služba-tajništvo.

 

                     PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

                                           Nedeljka Baćani, v.r.