Savjet mladih Grada Čazme održao je sjednicu na kojoj su članovi Savjeta gradonačelniku Grada Čazme Dinku Piraku prezentirali želje i prijedloge učenika Srednje škole Čazma. “Naši mladi sugrađani kreativni su ljudi modernih svjetonazora i drago mi je da aktivno razmišljaju o svom okruženju i budućnosti. Posebno mi je drago što neki od njih izrazili želju za mogućnošću sezonskog zapošljavanja. Grad Čazma sada već dvije godine za redom zapošljava naše mlade Čazmance na projektu Čelfograda i, iako znamo da to ni izdaleka nije dovoljno, ipak je početak. Nadam se da ćemo sličnih projekata u budućnosti imati više i da ćemo mladima moći omogućiti više sezonskih poslova”, rekao je gradonačelnik Dinko Pirak te dodao kako mu je drago da su neke od želja koje su izrazili srednjoškolci već uvrštene u najveći projekt Grada Čazme – Čazma Natura. Riječ je o dugo godina traženom bazenu i sportskom parku.