Društvo  „Naša djeca“ Čazma formalno je preuzelo ulogu organizatora humanitarne akcije za pomoć obitelji teško oboljelog Luke Bunčića. Akcija je prijavljena Uredu državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i službeno će se provoditi od 1.12.2014. do 31.12.2014. Sve udruge, sportski klubovi kao i pravne i fizičke osobe, svoje donacije, dobrovoljne priloge i prikupljena sredstva trebaju uplatiti na žiro-račun: IBAN:HR4423400091510689465 (u poziv na broj dovoljno je napisati datum uplate. Obavezno navesti puno ime i prezime odnosno naziv uplatitelja te svrhu uplate: HUMANITARNA AKCIJA ZA LUKU BUNČIĆA).

U slučaju prikupljanja dobrovoljnih priloga građana u vrijeme održavanja priredaba, koncerta, sportskih natjecanja i sl. manje iznose moguće je u gotovini predati roditeljima Luke Bunčića uz sastavljanje blagajničkog izvještaja što podrazumijeva pisani trag o predaji i primitku novca uz obvezno navođenje datuma, iznosa, načina prikupljanja sredstava i potpisa osoba koje predaju i koje primaju novac.