Stožer zaštite i spašavanja Grada Čazme održao je redovitu sjednicu na kojoj je razmatrao Izvješće Državne uprave za zaštitu i spašavanje o Provedbi aktivnosti zaštite od požara. Među ostalim, istaknut je doprinos čazmanskih vatrogasaca koji su tijekom ljetnih mjeseci bili dislocirani u priobalju. Također, podneseno je izvješće o pripremnim i provedbenim aktivnostima za ovogodišnju turističku sezonu te je zaključeno kako na području Grada Čazme nema potencijalnih opasnosti i potreba za predviđanjemevakuacije većeg broja turista, osim eventualno za vrijeme trajanja Božićne priče kod Salaja u Grabovnici.

U pripremi je Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja  Grada Čazme i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za sljedeću godinu koje će biti razmatrane na sjednici Gradskog vijeća početkom prosinca te su predstavnici Državne uprave dali smjernice za izradu ovih dokumenata. Stožer je analizirao potrebe organiziranja smotre postrojbe i povjerenika civilne zaštite te je planirana obuka članova Stožera.

stožer