Gradonačelnik Čazme Dinko Pirak, direktor Komunalija Ivan Beljan i direktor DI Čazma Ratomir Radaković sudjelovali su na studijskom putovanju predstavnika institucija iz Hrvatske i BiH – „Kogeneracijska postrojenja na biomasu za općine i lokalnu samoupravu u Hrvatskoj i BiH“ u Njemačkoj.

Prisustvovali su različitim radionicama i predavanjima o načinima korištenja raznih vrsta biomase te posjetili postrojenja za njihovu preradu i proizvodnju toplinske energije.

Na čazmanskom području upravo se gradi bioplinsko postrojenje, a otpadna masa iz drvne industrije već se koristi za grijanje javnih objekata. Naime, Čazma je među prvima u Hrvatskoj prepoznala vrijednost otpada i različite mogućnosti njegova iskorištavanja. Toplovod iz DI Čazma koji toplinskom energijom opskrbljuje Osnovnu i Srednju školu te sportsku dvoranu tim je ustanovama smanjio troškove grijanja i za 30 %. Na temelju tog iskustva, toplovod će se proširiti kako bi se toplinska energija približila i drugim dijelovima grada, odnosno javnim objektima, ali i kućanstvima. Naime, u tijeku je izrada projektne dokumentacije i investicijske studije koja bi trebala biti završena do konca godine, dok se dobivanje građevinske dozvole očekuje sredinom 2014..

Ovo studijsko putovanje potvrdilo je sudionicima da je Čazma na dobrom putu iskorištavanja biomase, ali i ukazalo na raznovrsnost iste, a koja se može prerađivati u svrhu dobivanja energije: „Vidjeli smo da su mogućnosti iskorištavanja biomase uistinu široke s obzirom na to da se u proizvodnji energije može koristiti poljoprivredni otpad, otpad iz drvne mase i drugo. Budući na količinu zemljišta pod šumama i poljoprivredne površine na našem području, pružaju se brojne mogućnosti za proizvodnju energije. Riječ je o ekološki prihvatljivom i korisnom poslu koji otvara mnoge mogućnosti“, rekao je gradonačelnik Pirak.

postrojenje na biomasu