Plan održive urbane mobilnosti je strateški plan koji se definira s ciljem zadovoljavanja postojećih i budućih potreba stanovnika gradova za mobilnošću te omogućavanja bolje kvalitete života u gradovima i njihovoj okolini. Uključivanjem građana u stvaranje vizije budućeg prometnog sustava i sam Plan održive mobilnosti dobiva značajnu mjeru „javne legitimnosti“.

S ciljem analize postojećeg stanja prometnog sustava Grada Čazme, provedene su aktivnosti brojanja prometa na raskrižjima i presjecima, analize parkirališne ponude i potražnje, analize sustava javnog prijevoza putnika, prostornog rasporeda stanovništva, postojeće prometne infrastrukture, strateških planova, studijske dokumentacije te ostalih važnih elemenata.

Kako bismo uz provedena terenska istraživanja dobili uvid u postojeće stanje mobilnosti na području Grada Čazme, ljubazno Vas molimo da ispunite anonimni online upitnik i doprinesete razvitku prometnog sustava Grada Čazme. Upitnik je pripremljen za stanovnike svih administrativnih naselja grada Čazme.

Online upitnik je moguće ispuniti do 30. studenoga 2019., a dostupan je ovdje.

Vaši anonimni odgovori će biti korišteni isključivo u znanstveno-istraživačke svrhe, a Vaš identitet ostaje očuvan sukladno Odredbi GDPR. Cijenimo Vašu spremnost na suradnju!

Grad Čazma, ACADEMICA d.o.o.

Za potencijalna pitanja, obratite se Izrađivaču projekta: ACADEMICA d.o.o. za prometno planiranje, razvoj tehnologije i usluge.
academica@academica.hr