Od 18.11. do 20.11. u organizaciji Udruge gradova i tjednika Lider u Tuheljskim toplicama održan je 7. susret gradonačelnika i poduzetnika kojemu su prisustvovali i gradonačelnik Čazme, Dinko Pirak, direktor Komunalija d.o.o. Čazma, Ivan Beljan te direktor tvrtke Čaplin, Želimir Curiš.

Susret je bio namijenjen gradonačelnicima i članovima gradskih uprava, poduzećima i poduzetnicima s kompatibilnim programima, stručnim službama u gradovima i komunalnim poduzećima, bankama i financijskim organizacijama, vladinim agencijama i ostalim institucijama za regionalni razvoj i upravljanje javnim dobrima. Tematika susreta bila je usmjerena na aktualna pitanja jedinica lokalne samouprave – financiranje potreba lokalne zajednice, promjene u sustavu komunalne naknade, porezna reforma – nakon godinu dana, primjena državnih potpora i europski strukturni i investicijski fondovi, partnerstvo poduzetnika i gradova itd..

Svrha ovog skupa je ukazati na razvojnu ulogu gradova, kako i koliko gradovi privlače investicije, kako unaprijediti konkurentnost gradova.

U sklopu Susreta održani su Nadzorni odbor – kojega je predsjednik čazmanski gradonačelnik Dinko Pirak, te Predsjedništvo i Skupština Udruge gradova.