Predstavljamo vam nacrt Lokalnog programa za mlade Grada Čazme 2018.-2022., koji je izrađen uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Nositelj projekta je Grad Čazma, uz partnerske organizacije Kulturno umjetničko društvo Čazma i Društvo naša djeca te suradnju sa Savjetom mladih Grada Čazme. U projekt se aktivno uključila i Srednja škola Čazma, putem Vijeća učenika.

Cilj projekta bio je integrirati mlade u dugoročne planove na lokalnoj razini. Istraživanjem potreba stekao se uvid u trenutačno stanje i potrebe mladih u Gradu Čazmi, što je indikativni pokazatelj za daljnji razvoj. Izradom programa za mlade moguće je kvalitetno planirati buduće aktivnosti i povlačiti sredstva iz nacionalnih i fondova EU za financiranje istih.

O kojim konkretno ciljevima i aktivnostima je riječ, pročitajte u Lokalnom programu za mlade Grada Čazme te vas pozivamo da se svojim prijedlozima i sugestijama uključite u njegovu finalizaciju.

Kontakt mail je cazma@cazma.hr, a rok za dostavu 31. kolovoz 2018..

Hvala unaprijed na konstruktivnoj suradnji!

Lokalni program za mlade Grada Čazme