U Gradu Čazmi proveden je natječaj za sufinanciranje obnove fasada i zamjenu stolarije, u sklopu povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća. Na natječaj je pristiglo ukupno 14 prijava. Troškovi gradnje i sanacije na stambenim objektima sufinancirat će se s 50%, do maksimalnog iznosa od 37.500,00 kuna (s PDV-om) po kućanstvu. U tu svrhu, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izdvaja 390 tisuća (40%), a u čazmanskom je Proračunu osigurano 100 tisuća kuna (10%).
Građani su morali prikupiti potrebnu dokumentaciju, unajmiti projektanta za izradu troškovnika, pokriti eventualna dugovanja prema Gradu i priložiti dokument o legalizaciji stambenog objekta.
Rok za realizaciju projekta je 1. rujan 2014., nakon čega kreće sustavno praćenje rezultata tijekom sljedećih pet godina. Vrijeme u kojem će Grad, zajedno s vlasnicima obiteljskih kuća opravdati sufinanciranje, sastojat će se od pisanja redovitih izvješća Fondu, praćenja smanjenja režijskih troškova te usporedbe s potrošnjom u vremenu kad kuća nije bila energetski učinkovita.
Smatra se da, tijekom dužeg perioda, korisnici mogu očekivati smanjenje troškova i do 40%.

energetska